Sunday, January 6, 2013

Kata - Kata Yang Bijak #1Agama itu membentuk etika.. bukan sekadar larangan serta halal dan haram, dosa dan pahala..


"Sebagian orang tak membunuh kerana takut neraka. Orang seperti itu butuh agama. Sebagian tak membunuh kerana berpikir akan merusak tatanan(aturan) sosial [etika]" 

- Sudjiwo Tedjo
No comments:

Post a Comment